Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2020 XVII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 XVI Sesja Rady Powiatu Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 XV SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 XIV SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 XIII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 21 obrębów z terenu Gminy Skrwilno Szczegóły