2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Uchwała Nr 300/2017 w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Uchwała Nr 299/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Uchwała Nr 297/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF powiatu na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Uchwała Nr 296/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/161/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły