2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2020 Uchwała Nr 168/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 154/2020 w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Uchwała Nr 155/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły