2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 276/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 5/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 275/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr 274/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 273/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 272/2017 w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 271/2017 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 270/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 269/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Nr 4 w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 268/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 267/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Rypińskiego. Szczegóły