2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2017 Uchwała Nr 288/2017 Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Uchwała Nr 287/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Uchwała Nr 286/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 285/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 284/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 283/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 282/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała 281/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 280/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 279/2017 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 5/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły