2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 181/2020 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 4. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 180/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 2. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 179/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Uchwała Nr 178/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 5. Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 177/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 176/2020 w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 175/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała Nr 174/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Uchwała Nr 173/2020 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 3 Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Uchwała Nr 172/2020 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 4 Szczegóły