2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska Referentów w Wydziale Finansowym Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Szczegóły