Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku Spraw Obywatelskich i Zdrowia Szczegóły
Koncesja na wydobywanie kopaliny Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Ustalenie linii brzegu Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Pozwolenie wodnoprawne Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia wodnoprawnego Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Pozwolenie zintegrowane Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »