Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10.12.2016 r, znak: ROL.6341.42.2016.TS w zakresie ilości oczyszczonych wód popłucznych wprowadzanych do rowu melioracyjnego. Szczegóły
08.03.2017 Zgłoszenia Zgłoszenie zmian w instalacji należącej do Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT 44239 PININO. Szczegóły
01.03.2017 Zgłoszenia Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko :
- instalacja energetyczna zasilana ekogroszkiem oraz olejem ,
- instalacja do spawania - 3 stanowiska spawalnicze
eksploatowane w KAUFMAN Sp. z o.o., ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 4 w Rypinie.
Szczegóły
06.03.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla pana Stanisława Łapkiewicza prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Łapkiewicz Stanisław na prowadzenie działalność w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne. Szczegóły
06.03.2017 Zezwolenia Przeniesienie praw i obowiązków firmy MAKLER MARKET Sp. z o.o. w Warszawie wynikające z decyzji Starosty Rypińskiego z dnia 24.06.2011, znak: ROL.6341.7.2011.TS w sprarwie pozwolenia wodnoprawnego, na pobór wody z Kanału Rojewo do zalewu kompleksu stawów rybnych, odprowadznie wód z kompleksu stawów rybnych "Pinino" do rzeki Ruziec oraz wykonanie (odbudowę) stawów nr 8 i 9 na Pana Jana Ziółkowskiego Szczegóły
01.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek KAUFMANN Sp. z o.o. w Rypinie o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Szczegóły
24.02.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek pana Jana Ziółkowskiego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Rypińskiego dnia 24.06.2011 r. znak: ROL.6341.7.2011.TS dla MAKLER MARKET Sp. z o.o. Szczegóły
28.02.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie 2 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki o nr geod. 119/1 Szczegóły
23.02.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rypienicy istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych. Szczegóły
27.02.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzew z działek o nr geod. 89/1 oraz 104/1. Szczegóły
« 1 2 3 4 16 17 18 »