Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
06.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr 785/3, 832/134, 832/135 i 832/137. Szczegóły
07.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z działki 79 w obrębie Półwiesk Mały. Szczegóły
02.03.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Miasta Rypin na usunięcie drzew z terenu zieleni miejskiej oznaczonej działkami nr 832/153, 905/3, 975/13 i 409/4. Szczegóły
01.03.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z rowu melioracyjnego oznaczonego działką nr 218/4. Szczegóły
02.03.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Miast Rypin na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk klujący z pasa drogowego drogi gminnej nr 120640C. Szczegóły
22.02.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 128/3 w obrębie Wąpielsk II. Szczegóły
22.02.2018 Zgloszenie Zgłoszenie przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu stacji bazowej TETRA-EOP329_Rypin - jedna antena nadawcza typu Kathrein 728888. Szczegóły
21.02.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzew i krzewów z działki nr 4 - rów melioracyjny. Szczegóły
16.02.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rogowo na usunięcie 4 sztuk drzew z terenu działki nr 417. Szczegóły
18.01.2018 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Polkomtel Sp. z o.o. stacji bazowej telefonii komórkowej BT41554 RYPIN WSCHOD zlokalizowanej na działce nr 1243/1. Szczegóły
« 1 2 3 4 27 28 29 »