Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr 184 w obrębie Godziszewy. Szczegóły
18.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna z działki nr 97 w obrębie Marianki. Szczegóły
18.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z działki o nr 76 w obrębie Starorypin Prywatny. Szczegóły
22.05.2018 Pozwolenie Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla "ROTR" Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie. Szczegóły
18.05.2018 Zezwolenie Zmiana zezwolenia z dnia 4 maja 2016 r. znak: ROL.6233.6.2016 na zbieranie odpadów wydanego dla Pawła Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKO-UTIL. Szczegóły
18.05.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rogowo na usunięcie drzew z działki nr 141 w obrębie Świeżawy. Szczegóły
18.05.2018 Zgłoszenie Zgłoszenie zmian w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. nr BT 44876 WĄPIELSK BT zlokalizowanej na działce nr 17/1. Szczegóły
18.05.2018 Zgłoszenie Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora Polkomtel Sp z o.o. w stacji bazowej BT 44239 PININO. Szczegóły
11.05.2018 Zgłoszenie instalacji Zgłoszenie zmian w stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYP0201P. Szczegóły
07.05.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Brzuze o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowości Radzynek z działki nr 165 oraz w miejscowości Żałe z działki nr 154 i 158. Szczegóły
« 1 2 3 4 30 31 32 »