Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
21.03.2018 05.04.2018 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
10.01.2018 19.01.2018 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
18.12.2017 02.01.2018 Sukcesywna dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 2018 r. Szczegóły
22.11.2017 12.12.2017 Budowa placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
17.11.2017 29.11.2017 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów Szczegóły
02.11.2017 13.11.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pod nazwą Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
18.10.2017 06.11.2017 Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
27.07.2017 04.08.2017 Informatyzacja części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do cyfrowej z terenu powiatu rypińskiego Szczegóły
18.07.2017 26.07.2017 Informatyzacja części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do cyfrowej z terenu powiatu rypińskiego. Szczegóły
21.06.2017 29.06.2017 Zakup odzieży roboczej dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
« 1 2 »