Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
30.11.2016 12.12.2016 Sukcesywna dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 2017 r. Szczegóły
23.11.2016 01.12.2016 Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
18.11.2016 01.12.2016 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów. Szczegóły
18.11.2016 28.11.2016 Usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rypińskiego na podst. art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z poźn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów Szczegóły
12.10.2016 27.10.2016 Zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
11.10.2016 21.10.2016 Zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
21.09.2016 29.09.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie” Szczegóły
05.08.2016 12.08.2016 Zakup sadzonek w ramach realizacji zadania Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadrzewienia przy drogach powiatowych – 2016. Szczegóły
29.06.2016 07.07.2016 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
22.06.2016 30.06.2016 Zakup odzieży roboczej dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
« 1 2 »