Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-04-26 14:14:29 Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu dnia 26 kwietnia 2017 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert: - konkursie ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań… Szczegóły
2 2017-04-26 10:58:37 Protokół Nr 73 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.03.2017) Szczegóły
3 2017-04-26 10:45:45 Uchwała Nr XXIII/147/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
4 2017-04-26 10:42:29 Uchwała Nr XXIII/146/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu rypińskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
5 2017-04-26 10:39:38 Uchwała Nr XXIII/145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
6 2017-04-26 10:36:19 Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
7 2017-04-26 09:16:11 Uchwała Nr 276/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 5/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
8 2017-04-26 09:14:01 Uchwała Nr 275/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
9 2017-04-26 09:11:38 Uchwała Nr 274/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
10 2017-04-25 12:29:47 Obwieszczenie Szczegóły
« 1 2 3 4 73 74 75 »