2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2020 Uchwała Nr 153/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/134/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020- 2024 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/133/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/132/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/131/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Uchwała Nr 152/2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Rypinie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Rypińskiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr 150/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/130/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019- 2022. Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/129/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała Nr 149/2019 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2019 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły