2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr 281/2020 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Uchwała Nr 277/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/179/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/178/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr 274/2020 w sprawie umorzenia części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Uchwała Nr 267/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Uchwała Nr 262/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Uchwała Nr 261/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 234/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/170/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły