2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2020 Uchwała Nr 153/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Uchwała Nr 152/2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Rypinie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Rypińskiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr 151/2019 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr 150/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała Nr 149/2019 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2019 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała Nr 148/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała Nr 147/2019 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała Nr 146/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w częściach 1 i 6. Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 145/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 144/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 7. Szczegóły