2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2020 Uchwała Nr 283/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) – roboty budowlane Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr 282/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu młodzieży zawodowych szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów na wyjazdy zawodoznawcze na terenie kraju w projekcie pn. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr 281/2020 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr 280/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 1 zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych w ramach projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – urządzenia diagnostyczne Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr 279/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 2 zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych w ramach projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – narzędzia warsztatowe Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Uchwała Nr 278/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakończonych inwestycji prowadzonych w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Uchwała Nr 277/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Uchwała Nr 276/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Uchwała Nr 275/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 4 zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych w ramach projektu Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr 274/2020 w sprawie umorzenia części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Szczegóły