2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2020 Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierownika Kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 31 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu rypińskiego Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 listopada 2019 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczestników projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” o numerze RPKP.10.02.03-04-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego wykonującego zadania w związku z realizacją projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” o numerze RPKP.10.02.03-04-0020/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2004 Starosty Rypińskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Rypinie środków higieny osobistej Szczegóły