2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy celem odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komórki organizacyjnej ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzanie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska referenta w Wydziale Organizacyjnym Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia „Konkursu na opracowanie projektu logo okolicznościowego z okazji obchodów 30-lecia AGRY” Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska inspektor w Wydziale Budownictwa Szczegóły