Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Budownictwa Szczegóły
PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Budownictwa Szczegóły
Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Spraw Społecznych i Gospodarczych Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »