Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.08.2020 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Orange Polska S.A zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 148 w obrębie Rogowo. Szczegóły
07.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 205/2 w obrębie Stępowo oraz z działki nr 42, nr 73 i nr 90/6 w obrębie Sadłowo. Szczegóły
24.07.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Pana Marcina Ochońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński" o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, udzielonego decyzja Starosty Rypińskiego z dnia 03.02.2015 r., znak: ROL.6233.2.2015. Szczegóły
29.07.2020 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Orange Polska S.A. zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (46462N!) zlokalizowanej na działce nr 121/3 w obrębie Kleszczyn. Szczegóły
17.07.2020 Zezwolenie Zezwolenia dla Burmistrza Miasta Rypin na usunięcie drzew z działek nr 355, nr 407/3, nr 761/2 i nr 832/2 w obrębie Rypin. Szczegóły
17.07.2020 Zezwolenie Zezwolenie dla Wójta Gminy Brzuze na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi gminnej nr 120203C w obrębie Łączonek. Szczegóły
07.07.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 355, nr 761/2, nr 407/3 i nr 832/2 w obrębie Rypin. Szczegóły
15.07.2020 zgłoszenie Zgłoszenie przez P4 Sp. z o.o. zmian danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 86/2 w obrębie Rypin. Szczegóły
01.07.2020 Zezwolenie Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Rypińskiego w dniu 29 listopada 2017 r. znak; OS.6233.6.2020 udzielonego Panu Cezaremu Matuszewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "CEZAR". Szczegóły
01.07.2020 Zezwolenie Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego przez Starostę Rypińskiego decyzją z dnia 11 grudnia 2014 r., znak ROL.6233.16.2014 Panu Stanisławowi Federowiczowi prowadzącemu działalność gospodarcza pod nazwą EKO DUET Zakład Utylizacji Odpadów. Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 61 »