Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.09.2020 28.09.2020 Świadczenie usług transportu młodzieży zawodowych szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów na wyjazdy zawodoznawcze na terenie kraju w projekcie pn. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu Szczegóły
09.09.2020 21.09.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
20.08.2020 28.08.2020 Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” Szczegóły
12.08.2020 22.09.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
15.07.2020 04.08.2020 Zakup i dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński Szczegóły
08.07.2020 23.07.2020 Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach realizacji projektu Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie Szczegóły
24.06.2020 10.07.2020 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
25.05.2020 04.06.2020 Zakup, dostawa i montaż mebli w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński Szczegóły
20.05.2020 25.06.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
16.03.2020 24.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) Szczegóły
« 1 2 »